Bereken het percentage verwachte omzetverlies over 3 maanden

Was de onderneming op 1 januari 2019 al actief?
Was de onderneming op 1 januari 2019 al actief?

Startdatum onderneming

Als de onderneming op 1 januari 2019 al bestond kiest u 'ja'.

Als de onderneming na 1 januari 2019 is gestart kiest u 'nee'.

Na 1 januari 2019 actief

De referentie-omzet voor ondernemingen opgericht na 1 januari 2019 is vanaf de eerste gehele maand waarin omzet behaald is tot en met februari 2020.

Voorbeeld: de onderneming startte op 17 augustus 2019. De eerste volledige maand is dan september 2019.

Omzet

De omzet is het totaal van inkomsten over een bepaalde periode. U kunt de omzet direct invullen of bij uw boekhouder, accountant of administratiekantoor opvragen.

Let op: vul de omzet in exclusief belastingen zoals BTW.

Vul een bedrag in hele euro's in

Periode van omzetverlies

U kunt het omzetverlies invullen vanaf 1 maart, 1 april of 1 mei voor een periode van 3 aaneengesloten maanden.

Wat is de verwachte omzet in de maanden:
Wat is de verwachte omzet in de maanden:

Omzet per maand

Vul hier voor de 3 gekozen maanden de verwachte omzet in. De verwachte omzet kan om verschillende redenen beïnvloed worden.

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van minder omzet doordat de onderneming beperkt open of geheel gesloten is, er minder klanten zijn of het product of de dienst niet aangeboden kan worden.

Er kan ook sprake zijn van vertraagde omzet. De levering en de aankoop van een product of dienst is uitgesteld.

Vul een bedrag in hele euro's in

Vul een bedrag in hele euro's in

Vul een bedrag in hele euro's in

Het percentage verwachte omzetverlies kunt u invullen op uw aanvraag voor de tegemoetkoming NOW bij UWV op uwv.nl/now.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een hulpmiddel om op basis van uw eigen opgaven tot een uitkomst te komen.

Verwacht omzetverlies

Op basis van de ingevulde gegevens is het verwachte omzetverlies {{ revenueLossPercentage }}%.

Het percentage verwachte omzetverlies kunt u invullen op uw aanvraag voor de tegemoetkoming NOW bij UWV op uwv.nl/now.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een hulpmiddel om op basis van uw eigen opgaven tot een uitkomst te komen.

Verwacht omzetverlies

Het verwachte omzetverlies is minder dan 20%

Op basis van de ingevulde gegevens is het verwachte omzetverlies {{ revenueLossPercentage }}%, hiermee komt u niet in aanmerking voor de NOW-regeling.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een hulpmiddel om op basis van uw eigen opgaven tot een uitkomst te komen.