Zoekt u de rekenhulp van de eerste NOW-regeling? De eerste NOW-rekenhulp vindt u hier.

Bereken het percentage verwachte omzetverlies over 4 maanden

Was de onderneming op 1 januari 2019 al actief?
Was de onderneming op 1 januari 2019 al actief?

Startdatum onderneming

Als de onderneming op 1 januari 2019 al bestond kiest u 'ja'.

Als de onderneming na 1 januari 2019 is gestart, een ander bedrijf heeft overgenomen of u bedrijfsactiviteiten heeft afgestoten kiest u 'nee'.

Na 1 januari 2019 actief of u heeft na 1 januari 2019 een ander bedrijf overgenomen of u heeft bedrijfsactiviteiten afgestoten

De referentie-omzet voor ondernemingen opgericht na 1 januari 2019 is vanaf de eerste gehele maand waarin omzet behaald is tot en met februari 2020.

Voorbeeld: de onderneming startte op 17 augustus 2019. De eerste volledige maand is dan september 2019.

  • U bent gestart met een bedrijf of u heeft een (onderdeel van een) bedrijf overgenomen tussen 1 januari 2019 en uiterlijk 1 februari 2020: u kunt uitgaan van de omzet in de periode vanaf de datum van de start of de overname tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 4 maanden. De omzet gaat over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.

  • Uw bedrijf heeft tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 bedrijfsactiviteiten of een bedrijfsonderdeel afgestoten: u rekent dan het omzetverlies vanaf de datum waarop deze wijziging is ingegaan tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 4 maanden. De omzet gaat over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.

Omzet

De omzet is het totaal van inkomsten over een bepaalde periode. U kunt de omzet direct invullen of bij uw boekhouder, accountant of administratiekantoor opvragen.

Let op: vul de omzet in exclusief belastingen zoals BTW.

Vul een bedrag in hele euro's in

Heeft u gebruik gemaakt van de eerste NOW regeling?
Heeft u gebruik gemaakt van de eerste NOW regeling?

Als u de eerste aanvraagperiode NOW heeft gekregen, dan moet deze periode van 4 maanden aansluiten op de vorige periode van 3 maanden. Bijvoorbeeld:

De eerste aanvraagperiode NOW heeft u omzetverlies doorgeven over april, mei en juni. Voor de tweede aanvraagperiode NOW geeft u daarom uw omzetverlies door over juli, augustus, september en oktober.

Periode van omzetverlies

De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat u een periode van 4 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft.

Als u nu voor het eerst NOW aanvraagt, dan kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf:

  1. 1 juni: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over juni, juli, augustus en september.
  2. 1 juli: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over juli, augustus, september en oktober.
  3. 1 augustus: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over augustus, september, oktober en november.

Geef hier aan van welke periode voor de omzetberekening u in de eerste periode NOW gebruik heeft gemaakt. Als u de eerste aanvraagperiode NOW heeft gekregen, dan moet deze periode van 4 maanden aansluiten op de vorige periode van 3 maanden.

Bijvoorbeeld:

  • De eerste aanvraagperiode NOW heeft u omzetverlies doorgeven over april, mei en juni.
  • Voor de tweede aanvraagperiode NOW geeft u daarom uw omzetverlies door over juli, augustus, september en oktober.
Wat is de verwachte omzet in de maanden:
Wat is de verwachte omzet in de maanden:

Omzet per maand

Vul hier voor de 4 gekozen maanden de verwachte omzet in. De verwachte omzet kan om verschillende redenen beïnvloed worden.

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van minder omzet doordat de onderneming beperkt open of geheel gesloten is, er minder klanten zijn of het product of de dienst niet aangeboden kan worden.

Er kan ook sprake zijn van vertraagde omzet. De levering en de aankoop van een product of dienst is uitgesteld.

Vul een bedrag in hele euro's in

Vul een bedrag in hele euro's in

Vul een bedrag in hele euro's in

Vul een bedrag in hele euro's in

Het percentage verwachte omzetverlies kunt u invullen op uw aanvraag voor de tegemoetkoming NOW bij UWV op uwv.nl/now.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een hulpmiddel om op basis van uw eigen opgaven tot een uitkomst te komen.

Verwacht omzetverlies

Op basis van de ingevulde gegevens is het verwachte omzetverlies {{ revenueLossPercentage }}%.

Het percentage verwachte omzetverlies kunt u invullen op uw aanvraag voor de tegemoetkoming NOW bij UWV op uwv.nl/now.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een hulpmiddel om op basis van uw eigen opgaven tot een uitkomst te komen.

Verwacht omzetverlies

Het verwachte omzetverlies is minder dan 20%

Op basis van de ingevulde gegevens is het verwachte omzetverlies {{ revenueLossPercentage }}%, hiermee komt u niet in aanmerking voor de NOW-regeling.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een hulpmiddel om op basis van uw eigen opgaven tot een uitkomst te komen.