Zoekt u de rekenhulp van een andere aanvraagperiode? Ga dan naar de overzichtspagina.

Bereken het percentage omzetverlies

Was de onderneming op 1 januari 2019 al actief?
Was de onderneming op 1 januari 2019 al actief?

Startdatum onderneming

Als de onderneming op 1 januari 2019 al bestond kiest u 'ja'.

Als de onderneming na 1 januari 2019 is gestart, een ander bedrijf heeft overgenomen of u bedrijfsactiviteiten heeft afgestoten kiest u 'nee'.

Na 1 januari 2019 actief (of na die datum een bedrijf overgenomen of bedrijfsactiviteiten afgestoten)

De referentie-omzet voor ondernemingen opgericht na 1 januari 2019 is vanaf de eerste gehele maand na de start van de onderneming tot en met februari 2020.

Voorbeeld: De onderneming startte op 17 augustus 2019. De eerste volledige maand is dan september 2019.

  • U bent gestart met een bedrijf of u heeft een (onderdeel van een) bedrijf overgenomen tussen 1 januari 2019 en uiterlijk 1 februari 2020: u kunt uitgaan van de omzet in de periode vanaf de datum van de start of de overname tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 3 maanden. De omzet gaat over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.

  • Uw bedrijf heeft tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 bedrijfsactiviteiten of een bedrijfsonderdeel afgestoten: u rekent dan het omzetverlies vanaf de datum waarop deze wijziging is ingegaan tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 3 maanden. De omzet gaat over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.

Omzet

De omzet is het totaal van inkomsten over een bepaalde periode. U kunt de omzet direct invullen of bij uw boekhouder, accountant of administratiekantoor opvragen.

Let op: Vul de omzet in exclusief belastingen zoals btw.

Wat telt voor de NOW mee als omzet?

Vul een bedrag in hele euro's in

Heeft u gebruik gemaakt van de tweede aanvraagperiode NOW?
Heeft u gebruik gemaakt van de tweede aanvraagperiode NOW?

Als u voor de tweede aanvraagperiode NOW heeft gekregen, dan moet deze periode van 3 maanden aansluiten op de vorige periode van 4 maanden.

Bijvoorbeeld:

  • Voor de tweede aanvraagperiode NOW heeft u omzetverlies doorgeven over juli, augustus, september en oktober.
  • Voor de derde aanvraagperiode NOW geeft u daarom uw omzetverlies door over november, december en januari.

Periode van omzetverlies

In de voorschotaanvraag kon u kiezen voor een periode van 3 aaneengesloten maanden vanaf 1 oktober, 1 november of 1 december. Vul hier de datum in die u ook in uw aanvraag heeft gekozen.

Geef hier aan welke omzetverliesperiode u in de vorige aanvraagperiode NOW heeft gekozen. De omzetverliesperiode van de huidige aanvraagperiode moet daar namelijk op aansluiten.

Bijvoorbeeld:

  • Voor de tweede aanvraagperiode NOW heeft u omzetverlies doorgeven over juli, augustus, september en oktober
  • Voor de derde aanvraagperiode NOW geeft u daarom uw omzetverlies door over november, december en januari.
Wat is de omzet in de maanden:
Wat is de omzet in de maanden:

Omzet per maand

Vul hier voor de 3 gekozen maanden de omzet in.

Wat telt voor de NOW mee als omzet?

Vul een bedrag in hele euro's in

Vul een bedrag in hele euro's in

Vul een bedrag in hele euro's in

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een hulpmiddel om op basis van uw eigen opgaven tot een uitkomst te komen.

Berekend percentage omzetverlies

Op basis van de gegevens die u heeft ingevuld, is het omzetverlies: {{ revenueLossPercentage }}%.

Voor de derde aanvraagperiode geldt een minimaal percentage omzetverlies. Kijk voor de voorwaarden op uwv.nl/now.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een hulpmiddel om op basis van uw eigen gegevens tot een uitkomst te komen.