Zoekt u de rekenhulp van een andere aanvraagperiode? Ga dan naar de overzichtspagina.

Bereken het percentage verwachte omzetverlies over 3 maanden

Was de onderneming op 1 januari 2019 al actief?
Was de onderneming op 1 januari 2019 al actief?

Startdatum onderneming

Als de onderneming op 1 januari 2019 al bestond kiest u 'ja'.

Als de onderneming na 1 januari 2019 is gestart, een ander bedrijf heeft overgenomen of u bedrijfsactiviteiten heeft afgestoten kiest u 'nee'.

Na 1 januari 2019 actief (of na die datum een bedrijf overgenomen of bedrijfsactiviteiten afgestoten)

De referentie-omzet voor ondernemingen opgericht na 1 januari 2019 is vanaf de eerste gehele maand na de start van de onderneming tot en met februari 2020.

Voorbeeld: de onderneming startte op 17 augustus 2019. De eerste volledige maand is dan september 2019.

  • U bent gestart met een bedrijf of u heeft een (onderdeel van een) bedrijf overgenomen tussen 1 januari 2019 en uiterlijk 1 februari 2020: u kunt uitgaan van de omzet in de periode vanaf de datum van de start of de overname tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 3 maanden. De omzet gaat over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.

  • Uw bedrijf heeft tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 bedrijfsactiviteiten of een bedrijfsonderdeel afgestoten: u rekent dan het omzetverlies vanaf de datum waarop deze wijziging is ingegaan tot en met 29 februari 2020. De uitkomst rekent u om naar 3 maanden. De omzet gaat over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.

Omzet

De omzet is het totaal van inkomsten over een bepaalde periode. U kunt de omzet direct invullen of bij uw boekhouder, accountant of administratiekantoor opvragen.

Let op: vul de omzet in exclusief belastingen zoals BTW.

Vul een bedrag in hele euro's in

Heeft u gebruik gemaakt van de vierde NOW regeling?
Heeft u gebruik gemaakt van de vierde NOW regeling?

Als u voor de vierde aanvraagperiode NOW heeft gekregen, dan moet deze periode van 3 maanden aansluiten op de vorige periode van 3 maanden.

Bijvoorbeeld: Voor de vierde aanvraagperiode NOW heeft u omzetverlies doorgegeven over januari, februari en maart 2021. Voor de vijfde aanvraagperiode NOW geeft u daarom uw omzetverlies door over april, mei en juni 2021.

Periode van omzetverlies

De voorwaarde voor de tegemoetkoming is dat u een periode van 3 aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20% heeft.

Als u nu voor het eerst NOW aanvraagt, dan kunt u kiezen uit omzetverlies vanaf:

  • 1 april 2021: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over april, mei en juni 2021.
  • 1 mei 2021: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over mei, juni en juli 2021.
  • 1 juni 2021: u geeft dan uw percentage omzetverlies door over juni, juli en augustus 2021.

Geef hier aan van welke periode voor de omzetberekening u in de vierde periode NOW gebruik heeft gemaakt. Als u de vierde aanvraagperiode NOW heeft gekregen, dan moet deze periode van 3 maanden aansluiten op de vorige periode van 3 maanden.

Bijvoorbeeld: Voor de vierde aanvraagperiode NOW heeft u omzetverlies doorgegeven over januari, februari en maart 2021. Voor de vijfde aanvraagperiode NOW geeft u daarom uw omzetverlies door over april, mei en juni 2021.

Wat is de verwachte omzet in de maanden:
Wat is de verwachte omzet in de maanden:

Omzet per maand

Vul hier voor de 3 gekozen maanden de verwachte omzet in. De verwachte omzet kan om verschillende redenen lager zijn.

Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van minder omzet doordat de onderneming beperkt open of geheel gesloten is. Of omdat er minder klanten zijn of het product of de dienst niet aangeboden kan worden.

Er kan ook sprake zijn van vertraagde omzet. De levering en de aankoop van een product of dienst is uitgesteld.

Vul een bedrag in hele euro's in

Vul een bedrag in hele euro's in

Vul een bedrag in hele euro's in

Het percentage verwachte omzetverlies kunt u invullen op uw aanvraag voor de tegemoetkoming NOW bij UWV op uwv.nl/now.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een hulpmiddel om op basis van uw eigen opgaven tot een uitkomst te komen.

Verwacht omzetverlies

Op basis van de ingevulde gegevens is het verwachte omzetverlies {{ revenueLossPercentage }}%.

Het percentage verwachte omzetverlies kunt u invullen op uw aanvraag voor de tegemoetkoming NOW bij UWV op uwv.nl/now.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een hulpmiddel om op basis van uw eigen opgaven tot een uitkomst te komen.

Verwacht omzetverlies

Het verwachte omzetverlies is minder dan {{ minimumLossPercentage }}%

Op basis van de ingevulde gegevens is het verwachte omzetverlies {{ revenueLossPercentage }}%, hiermee komt u niet in aanmerking voor de NOW-regeling.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een hulpmiddel om op basis van uw eigen opgaven tot een uitkomst te komen.