Zoekt u de rekenhulp van een andere aanvraagperiode? Ga dan naar de overzichtspagina.

Bereken het percentage omzetverlies

Is uw bedrijf gestart na 1 januari 2019?
Is uw bedrijf gestart na 1 januari 2019?

Startdatum van uw bedrijf

Dit is de datum waarop uw bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK).

Uiterlijke startdatum 1 oktober 2021
Als u na 1 oktober 2021 bent gestart, kunt u geen tegemoetkoming NOW aanvragen.

Deze datum mag niet voor 02 januari 2019 of na 01 oktober 2021 liggen.

Heeft u na 1 januari 2019 een overname gedaan?
Heeft u na 1 januari 2019 een overname gedaan?

Uiterlijke overnamedatum 1 oktober 2021

  • Het gaat om overnames in de periode van 2 januari 2019 tot en met 1 oktober 2021.
  • Heeft u meer dan 1 overname gedaan? Dan gaat het om de laatste overname in deze periode.

Let op: De overnamedatum mag niet voor de startdatum van uw bedrijf liggen.

Deze datum mag niet voor 02 januari 2019 of na 01 oktober 2021 liggen.

Wilt u voor de berekening van het omzetverlies uitgaan van deze overnamedatum?
Wilt u voor de berekening van het omzetverlies uitgaan van deze overnamedatum?

Hoeveel omzet had u van {{referencePeriodStart}} tot en met {{referencePeriodEnd}}?

Referentieperiode & Omzet

In het NOW-aanvraagformulier heet deze periode de ‘referentieperiode’. Wij vergelijken de omzet in de referentieperiode met de verwachte omzet in de periode januari tot en met maart 2022.

Omzet
De omzet is het totaal van inkomsten over een bepaalde periode. U kunt de omzet direct invullen of bij uw boekhouder, accountant of administratiekantoor opvragen. Let op: Vul de omzet in exclusief belastingen zoals btw.

Wat telt voor de NOW mee als omzet?

Als uw bedrijf later is gestart dan op de KVK-inschrijvingsdatum
Kunt u objectief aantonen (met controleerbare cijfers en andere feitelijke informatie) dat uw bedrijf pas later omzet is gaan maken dan vanaf de inschrijvingsdatum van de KVK? En valt u in een andere referentieperiode wanneer u als startdatum uitgaat van de eerste dag van de eerste maand waarin u omzet had? Dan kunt u die latere datum als startdatum invullen, zodat de referentieperiode wijzigt. Blijft de referentieperiode gelijk, ook met de latere startdatum? Dan moet u die referentieperiode blijven gebruiken.

Bijvoorbeeld:

  • Was uw KVK-inschrijvingsdatum 1 februari 2020, maar had uw bedrijf pas omzet vanaf juni 2020?
  • Vul dan 1 juni 2020 als startdatum in. Hierdoor wijzigt de referentieperiode. De referentieperiode was: februari 2020. De referentieperiode is nu: juli tot en met oktober 2021.
  • Geef uw omzet op over juli tot en met oktober 2021.

Vul een bedrag in hele euro's in

Hoeveel omzet had u in januari 2022 tot en met maart 2022

Omzet per maand

Vul hier per maand de omzet in.

Wat telt voor de NOW mee als omzet?

Vul een bedrag in hele euro's in

Vul een bedrag in hele euro's in

Vul een bedrag in hele euro's in

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een hulpmiddel om op basis van uw eigen opgaven tot een uitkomst te komen.

Berekend percentage omzetverlies

Op basis van de gegevens die u heeft ingevuld, is het omzetverlies: {{ revenueLossPercentage }}%.

Voor de achtste aanvraagperiode geldt een minimaal en een maximaal percentage omzetverlies. Kijk voor de voorwaarden op uwv.nl/now.

Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het is een hulpmiddel om op basis van uw eigen opgaven tot een uitkomst te komen.